کنترل آمپر 3 رله ای شیوا امواج :


دستگاه کنترل آمپر 3 رله ای شیوا امواج مناسب برای استفاده به عنوان کنترل کننده های بانک خازن و دستگاه های اعلام و کنترل خطای جریان می باشد .

قابلیت نمایش و اندازه گیری جریان ورودی و قطع و وصل رله ها با توجه به جریان ورودی تعریف شده

ا توجه به اهمیت نمایش جریان و ولتاژ و فرکانس و دیگر پارامترهای مهم سیستم نیاز به دستگاهی می باشد که این کار را بصورت دائم و پیوسته انجام دهد. در عمل برای اینکه

بتوانیم تمام مقادیر ثبت شده در دستگاهی نمایش داده شود تا از توان سیستم  و  مصرف برق مکان مورد نظر را آنالیز کرد باید از نمایشگرهای ولتاژ استفاده کرد.

عملکرد این دستگاه ها به این صورت است که دارای چندین ترمینال برای وصل کردن برق تغذیه خود دستگاه، سیم CT ها برای اندازه گیری جریان فازها و اتصال هر سه فاز برای

اندازه گیری ولتاژ می باشد. در واقع با وصل کردن اتصلات گفته شده در بالا این دستگاه قادر خواهد بود تمام موارد دلخواه را نمایش دهد.

البته نمایشگرها از نظر امکانات متفاوت می باشند. بعضی از نمایشگر ها فقط قابلیت اندازه گیری ولتاژ سه فاز و تک فاز و همچنین نمایش جریان مصرفی سه فاز مدارا دارند.

بعضی از نمایشگرها علاوه بر اندازه گیری جریان متوسط و True Rms سه فاز و ولتاژ های سه فاز و تک فاز قادر به اندازه گیری فرکانس می باشد.بعضی از دستگاه قابلیت

شبکه شدن را نیز دارند. سپس باید بسته به نیاز خودمان دستگاه مورد نظر را انتخاب کنیم.

ویژگی های کنترل آمپر سه رله ای شیوا امواج3 عدد رله خروجی با سه حد جریان قابل تعریف به صورت مجزا


2 مد کاری کنترل رله به صورت وابسته و غیر وابسته

زمان های تاخیر در وصل و تاخیر در قطع مجزا برای رله ها


هیستر زیس قابل تعریف برای حد جریان وصل و قطع رله ها

دارای 10 عدد نشانگر برای اعلام

Current : وضعیت نمایش یا تنظیم جریان (0.01A-100 %CT )

CT : نمایش و تنظیم CT (  5/5 - 1000/5 آمپر )

On Delay  : وضعیت تنظیم تاخیر در وصل (1 تا 120 ثانیه )


Off Delay  : وضعیت تنظیم تاخیر در قطع ( Off Delay تا 120 ثانیه )


Hysteresis : وضعیت تنظیم هیسترزیس جریان وصل رله ها ( 1-20% مقدار تنظیم شده )


Mode 1 : وضعیت عملکرد در مد 1 ( مد غیر وابسته )


Mode 2 : وضعیت عملکرد در مد 2 ( مد وابسته )


Relay 1 : وضعیت رله 1
Relay 2 : وضعیت رله 2
Relay 3 : وضعیت رله 3

مشخصات فنی کنترل آمپر سه رله ای شیوا امواج

ولتاژ تغذیه : 180 الی 250 ولت AC ( 50 الی 60 هرتز )


دقت اندازه گیری جریان 0.5%±1 digit

زمان تنظیم CT : از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه

کارایی در :


دما : از 20- الی 65+ درجه سانتیگراد

رطوبت : 70 درصد


خرجی : 3 عدد رله 16 آمپر

برای دیدن این محصول کنترل آمپر سه رله ای شیوا امواج را کلیک کنید .