کنترل فاز میکروپروسسوری شیواامواج 

کنترل فاز میکروپروسسوری شیواامواج در ابعادی کوچک ، با دقت و کارایی بالا و قابلیت پلمپ شدن پانل ( جهت عدم دسترسی و تغییرات پارامترهای تنظیم شده توسط
افراد متفرقه)طراحی و ساختهشدهاست.با استفاده از کنترل فاز میکروپروسسوری شیواامواج می توان اختلالات ناشی از قطع فاز ، جابجایی فازها ، عدم تساوی فازها و
افزایش یا کاهش ولتاژ ها را در کلیه مراکز صنعتی ، تجاری و مسکونی کنترل نمود.

ویژگی های کنترل فاز میکروپروسسوری شیوا امواج

 • استفاده از سیستم میکروپروسسوری  جهت کنترل دقیق شبکه برق
 • حفاظت در برابر :
  1. افزایش و کاهش ولتاژ
  2. عدم توالی (جابجایی) و عدم تقارن فازها
  3. قطع هر کدام از فازها
 • 4 عدد نشانگر برای اعلام
  1. AC : برق شبکه
  2. REL : وصل رله
  3. F : افزایش و کاهش ولتاژ و عدم تقارن فازها
  4. P : عدم توالی (جابجایی) فازها
 • پیچ های تنظیم برای تنظیم عدم تقارن و زمان وصل
 • قابلیت پلمپ نمودن دستگاه

مشخصات فنی کنترل فاز شیوا امواج

 • ولتاژ تغذیه: 180 الی 250 ولت AC (از 50 تا 60 هرتز)
 • ولتاژ ورودی :سه فاز - 300 الی 500 ولت AC ( از 50 تا 60 هرتز)
 • تاخیر زمان :
  • وصل : 2 تا 240 ثانیه
  • قطع : 3 ثانیه
  • قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت : 10 ثانیه
 • قطع برای :
  • افزایش ولتاژ : 440 ولت
  • کاهش ولتاژ : 300 ولت
  • عدم تقارن : %25-7
 • کارایی در :
  1. دما : بین 20- الی 65+ درجه سانتی گراد
  2. رطوبت : 70 درصد
 • خروجی : رله 5 آمپر

کنترل فاز:

این دستگاه برای حفاظت موتورهای سه فاز در برابر کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ  شبکه، قطع فاز و یا جابه جایی فاز طراحی شده و در بسیار از  مواقع علت سوختن

موتورها اتصال ناقص کنتاکت های کنتاکتور می باشد. در نتیجه کنترل فاز بعد از کنتاکتور نصب می شود.

عملکرد کنترل فاز:

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1 و L2 و L3 و mp  در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح بودن توالی فاز ها نشانگر u روشن می شود. در صورت صحیح

نبودن توالی فازها (روشن شدن نشانگرPH) می توان با عوض کردن جای دوفاز این مشکل را رفع کرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر با روشن شدن چراغ RLY کنتاکت 15 رله از

16 قطع و به 18 وصل می شود. در صورت بروز هر گونه اشکالی در شبکه نشانگر مربوط به آن اشکال روشن می شود.(برای مثال برای خطای دوفاز شدن و جابه جایی فاز چراغ

PH و برای افزایش و یا کاهش ولتاژ چراغ های u روشن می شود.) و با خاموش شدن نشانگر RLY رله داخلی قطع می شود.

تنظیمات رله:

بر روی اغلب کنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود دارد که به شرح زیر میباشد:

زمان عکس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود که از آن برای پوشش دادن زمان استارت و جلوگیری از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده می شود.

حساسیت قطع فاز: با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت از جهت قطع خروجی انتخاب کرد. (در اکثر موارد حساسیت بین 15 تا 20 درصد مناسب است اما در موتورهایی که ولتاژبرگشت زیادی دارند میتوان از حساسیت 5% استفاده کرد و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل عادی رله باشد میتوان از حساسیت های 25 تا 30 درصد استفاده کرد.)

تفاوت کنترل فاز و سوپرکنترل فاز:

کنترل فاز پارامترهای ولتاژبالا و ولتاژپایین و نامتقارنی در خودش ثابت وغیرقابل تنظیم میباشد ولی در سوپرکنترل فاز میتوان آن را تنظیم کرد.

سیم نول برای تقارن شبکه میباشد و همچنین اگر سیم نول برقدار باشد کنترل فاز عمل کرده و سیستم راقطع میکند.

در انتها برای اطمینان از صوت تنظیم رله میتوان در حالی که موتور در حال کار است فیوز یکی از سه فاز را قطع کرد تا شبکه دو فاز شود و  رله کنترل فاز عمل کند.

کاربرد کنترل فاز:

 1. تشخیص قطع یا دو فاز شدن برق اصلی
 2. تشخیص تغییر توالی فازها
 3. قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز
 4. افت ولتاژ
 5. افزایش ولتاژ
 6. قطع مدار در صورت وجود شوک های ناشی از قطع و وصل متوالی برق
 7. قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا

برای دیدن محصول کنترل فاز میکروپروسسوری شیوا اموج را کلیک کنید