آمپرمتر 96x48 شیوا امواج

آمپر متر48*96 شیوا امواج(تک فاز ) ، با نمایشگر بزرگ ،قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از 0٫01A تا6000A در رنج های مختلفCT را دارا می باشد. این دستگاه

مجهز به سیستم ثبت ماکزیمم جریان (ماکزیمتر ) بوده و روش اندازه گیری جریان به دو صورت عادی و TRUE RMS می باشد.

ویژگی های آمپرمتر96 شیوا امواج

 نمایشگربزرگ برای نمایش جریان تاحداکثر 6000 A

 اندازه گیری ونمایش جریان به دو روش عادی و TRUE RMS

 ثبت ونمایش ماکزیمم جریان

قابلیت تنظیم CT و نمایش آن

 قابلیت تنظیم دقیق CTجهت کالیبره کردنCT

6%d8%b6

  %d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87 نمایش خطای جریان عبوری بیش از حد , از CT ها

  %d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87 ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق

مشخصات آمپرمتر 96شیوا امواج

6%d8%b5

برای دیدن محصول آمپرمتر 96X48 شیوا امواج را کلیک کنید