آمپرمتر 96شیوا امواج

آمپر متر96 شیوا امواج(تک فاز ) ، با نمایشگر بزرگ ،قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از 0٫01A تا6000A در رنج های مختلفCT را دارا می باشد.

این دستگاهآمپر متر96 شیوا امواج(تک فاز )  مجهز به سیستم ثبت ماکزیمم جریان (ماکزیمتر ) بوده و روش اندازه گیری جریان به دو صورت عادی و TRUE RMS می باشد.

ویژگی های آمپرمتر96 شیوا امواج

نمایشگربزرگ برای نمایش جریان تاحداکثر 6000 A

اندازه گیری ونمایش جریان به دو روش عادی و TRUE RMS

ثبت ونمایش ماکزیمم جریان

قابلیت تنظیم CT و نمایش آن

قابلیت تنظیم دقیق CTجهت کالیبره کردن CT

نمایش خطای جریان عبوری بیش از حد , از CT ها

4 عدد نشانگر برای اعلام     A : جریان عادی

TRUE RMS : جریان واقعی

MAX- A : ماکزیمم جریان

CT & SETTING: تنظیمCT و نمایش آن

کلید     SELECT : انتخاب یکی از 4حالت نمایش دستگاه

RESET MAX -A     صفر کردن ماکزیمم جریان ثبت شده

هنگام نمایش MAX-A

تنظیمCT

ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق

مشخصات فنی آمپرمتر96 شیوا امواج

ولتاژ تغذیه :   180 – 250 VAC / 50 – 60 Hz

دقت اندازه گیری جریان :0٫5%±1 digit

CTهای استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه :

CT(5,10,15 ,20 ,25 ,30 ,40 ,50 ,60 ,75 ,100,150 , 200,250,300

400 ,500,600,750 ,800,1000 ,1200 ,1500 , 2000 , 2500 ,3000

4000 ,5000 , 6000) /5

زمان تنظیم CT: از زمان وصل برق به مدت 5دقیقه

کارآیی در   دما :-20     .. +65

رطوبت : 70%

برای مشاهده محصول آمپر متر96 شیوا امواج(تک فاز )  را کلیک کنید .