ترموستات 50- درجه سانتیگراد تا 125+ درجه سانتیگراد

ترموستات 50- درجه سانتیگراد تا 125+ درجه سانتیگراد دستگاهی مناسب برای کنترل دما درمحدوده     -50 °C .. 125°Cمی باشد. سنسور این ترموستات به گونه ای

طراحی شده است که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است .

ویژگی های ترموستات 50- درجه سانتیگراد تا 125+ درجه سانتیگراد شیواامواج

6q

مشخصات فنی ترموستات 50- درجه سانتیگراد تا 125+ درجه سانتیگراد شیواامواج

6w

برای دیدن محصول ترموستات 50- درجه سانتیگراد تا 125+ درجه سانتیگراد را کلیک کنید