فلوتر الکترونیکی ( تایمر دار ) شیوا امواج 

فلوتر الکترونیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن  سیستم های پمپاژ مایعات رسانای جریان برق  با قابلیت 2 مُدکاری می باشد :

1- حفاظت در برابرخشک کار کردن موتور

2- کنترل سطح مایع

ویژگی های فلوتر الکترونیکی شیوا امواج

کنترل سطح مایعات با مقاومت متغیر

دارای 4عدد نشانگر برای اعلام     AC :برق شبکه

REL                                             : وصل رله

H                                              : سطح بالا

L                                              : سطح پایین

قابلیت     بکارگیری دستگاه  برای کنترل سطح مایعات یا خشک کار نکردن موتور

تنظیم حساسیت دستگاه براساس مقاومت مایع (SENSITIVITY)

تنظیم تأخیرزمان وصل وقطع رله(DELAY)

نصب ساده وآسان روی ریل وسطوح دیگر

مشخصات فنی فلوتر الکترونیکی شیوا امواج

ولتاژ تغذیه :   180 – 250 VAC / 50 – 60 Hz

ورودی     C: سنسورمشترک

L: سنسور سطح پایین

H: سنسور سطح بالا

تأخیر زمان وصل و قطع رله :1 – 10 Sec

حساسیت : 1 – 20 KΩ

مصرف داخلی دستگاه :    0٫2 VA

کارآیی در     دما :-20     ..  +65

رطوبت : 70%

خروجی : رله5A

 

 

فلوتر الکترونیکی شیوا امواجفلوتر الکترونیکی شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت اتوماتیک کردن  سیستم های پمپاژ مایعات رسانای جریان برق  با قابلیت 2 مُدکاری می باشد :- حفاظت در برابرخشک کار کردن موتور – کنترل سطح مایعویژگی های فلوتر الکترونیکی شیوا امواجکنترل سطح مایعات با مقاومت متغیردارای 4عدد نشانگر برای اعلام     AC :برق شبکه: وصل رله  : سطحبالا: سطح پایینقابلیت     بکارگیری دستگاه  برای کنترل سطح مایعات یا خشک کار نکردن موتورتنظیم حساسیت دستگاه براساس مقاومت مایع (SENSITIVITY)تنظیم تأخیرزمان وصل وقطع رله(DELAY)نصب ساده وآسان روی ریل وسطوح دیگرمشخصات فنی فلوتر الکترونیکی شیوا امواجولتاژ تغذیه :   180 – 250 VAC / 50 – 60 Hzورودی     C: سنسورمشترکL: سنسور سطح پایینH: سنسور سطح بالاتأخیر زمان وصل و قطع رله :1 – 10 Secحساسیت : 1 – 20 KΩ مصرف داخلی دستگاه :    0٫2 VAکارآیی در     دما :-20     ..  +رطوبت : 70%خروجی : رله5Aاخلی دستگاه :    0٫2 VAکارآیی در     دما :-20     ..  +رطوبت : 70%خروجی : رله5A

 برای دیدن محصول فلوتر الکترونیکی (تایمر دار ) شیوا امواج را کلیک کنید