سوپر فتوسل شیوا امواج

سوپر فتوسل شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت کنترل سیستم روشنایی هنگام طلوع   و غروب خورشید می باشد که از ویژگی های خاص آن نصب دستگاه داخل تابلو و

قرار گرفتن چشم آن در فضای آزاد در ارتفاع مناسب می باشد . به این ترتیب عمر مفید دستگاه چندین برابر شده و مصونیت شبکه روشنایی را به دنبال دارد

ویژگی های سوپر فتوسل شیوا امواج

کنترل سیستم روشنایی هنگام طلوع و غروب خورشید

 حفاظت کنتاکتوردر برابر افزایش و کاهش ولتاژ

  قابلیت تنظیم شدت نور(LUX)

  مصونیت شبکه روشنایی با توجه به نصب چشم در ارتفاع بالا

مشخصات فنی سوپر فتوسل شیوا امواج

برای دین محصول سوپر فتوسل شیوا امواج را کلیک کنید .