ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج با قابلیت برنامه ریزی 30 برنامه در یک روز یا 30 برنامه در یک هفته می تواند زمان خاموش و روشن شدن سیستم های مختلف را به صورت

سیکل های دوره ای روزانه یا هفتگی کنترل نماید.

ویژگی های ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج

استفاده از باطری لیتیم با عمر بیش از 5 سال (قابل تعویض)

ذخیره تاریخ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی

دارای 4 عدد نشانگر برای نمایش برنامه های مختلفنمایش :

1.  تاریخ ، ساعت و روزهای هفته

2. خطاها و پیغام های تنظیمی

3. داری 4عدد نشانگر برای نمایش برنامه های مختلف

قابلیت ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج

  1. تغییر یا عدم تغییر ساعات تابستانه و زمستانه
  2. فعال و غیر فعال نمودن برنامه ها در روزهای خاص
  3. برنامه ریزی تعرفه ها با دقت حداقل یک دقیقه ، حداکثر یک هفته
  4. اجرای 30 برنامه 24 ساعته یا 30 برنامه هفتگی

 

 شما می توانید برای دیدن محصول ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج  را کلیک کنید .