منقل ذغالی تبلیغاتی (آتش سرد ) ابتکار ساوا نور 65 سانت

اصولاً لوازم آتش بازی (نورافشانی) به 2 دسته زمینی و هوایی تقسیم می‌شوند.

آتش بازی زمینی: شامل 2 نوع آتش سرد و گرم می‌باشد، که منظور از آتش گرم آن دسته از لوازمی است که با استفاده از فیتیله و گوگرد شروع به سوختن و تولید نور

می‌کنند، در این نوع از آتش بازی گرمای بالای آن باعث سوختن اجسام نزدیک آتش می‌شود.

اما در آتش بازی سرد با استفاده از ابزار الکتریکی (جریان برق توسط دستگاه‌های مخصوص یا حتی یک باطری قلمی) مانند منقل ذغالی تبلیغاتی (آتش سرد ) ابتکار 

ساوا نور 65 سانت  باعث اجرای این نوع لوازم آتش بازی می‌شوند و به دلیل استفاده از یک نوع ترکیب خاص دارای گرمای بسیار کمتری هستند و در نتیجه هیچ آسیبی به 

اجسام اطراف خود نمی‌رسانند.

شما می توانید نحوه کارکرد منقل ذغالی تبلیغاتی (آتش سرد ) ابتکار ساوا نور 65 سانت را در  ویدیو زیر مشاهده کنید .