ساعت فرمان ماهانه شیوا امواج

این دستگاه ساعت فرمان ماهانه شیوا امواج یک ساعت با یک فرمان خروجی می باشد که می تواند 50 برنامه داشته باشد. هر برنامه، دارای یک زمان روشن و یک زمان 

خاموش است و  در دوره های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می باشد. در حالت "روزنامه"ساعت، دقیقه و ثانیه، در حالت "هفتگی" ساعت، دقیقه، ثانیه و روز 

هفته و در حالت "ماهانه" ساعت، دقیقه،ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد. در حالت روزنانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد و در 

حالت ماهانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته فعال یا غیر فعال نمود.

ویژگی های ساعت فرمان ماهانه شیوا امواج

استفاده از باطری لیتیم با عمر بیش از 5 سال(قابل تعویض)

ذخیره تاریخ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی

دارای 4 عدد نشانگر برای نمایش برنامه های مختلف

نمایش:

  1. تاریخ ، ساعت و روزهای هفته
  2. خطاها و پیغام های تنظیمی

قابلیت ساعت فرمان ماهانه شیوا امواج:

  1. تغییر یا عدم تغییر ساعت تابستانه و زمستانه
  2. فعال و غیر فعالی نمودن برنامه ها در روزهای خاص
  3. برنامه ریزی تعرفه ها با دقت حداقل یک ثانیه، حداکثر یک هفته
  4. اجرای 50 برنامه 24 ساعته ، هفتگی یا ماهانه
  5. نمایش خروجی رله

 شما می توانید برای محصول ساعت فرمان ماهانه شیوا امواج  را کلیک کنید .